U svom voznom parku imamo veliki broj teretnih vozila, vozila sa nadgradnjom, priključnih vozila i radnih mašina koja su svakodnevno angažovana za potrebe izvođenja radova na terenu.

  • 3 Hidraulične platforme različitih radnih visina,12,20 i 26 metara;
  • Hidraulične dizalice sa različitim podiznim momentima;
  • Mini bagere;
  • Putarska vozila za prevoz radnika, materijala i tereta;
  • Putničkih vozila;
  • Prikolice za prevoz stubova , saobraćajnu signalizaciju za prevoz i polaganje kablova.

Za sva navedena teretna vozila posedujemo odgovarajuće ateste-stručne nalaze ovlašćene institucije o dokazu periodične ispravnosti/ispitivanju.

Ovako bogat vozni park nam omogućava da učestvujemo na brojnim tenderima iz naše oblasti poslovanja samostalno ili u konzorcijumu sa drugim firmama.