Preduzeće “MANES DOO“ je osnovano 2002. godine.

Od svog osnivanja firma se bavi poslovima izvođenja, rekonstrukcije, projektovanja i ispitivanja elektroenergetskih objekata za šta poseduje potrebne  licence i stručni kadar.

Najveći deo poslova čine elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji distributivnih trafostanica 10(20)/0,4kV, distributivne nadzemne i kablovske mreže 35, 10 i 1kV, izgradnja Javnog osvetljenja, izgradnja individualnih i tipskih kućnih priključaka, izrada elektroinstalacija stambeno-poslovnih objekata, kao i projektovanje i izvođenje svih vrsta gromobranskih instalacija.

Sedište firme se nalazi u Topoli pored magistralnog puta za Kragujevac, tako da imamo odličnu komunikaciju sa svim najvažnijim putnim pravcima u Beogradu i Srbiji.

Posedujemo sopstveni poslovni, magacinski i parking prostor.

MANES d.o.o. raspolaže stručnim kadrom različite strukture od elektroinženjera, građevinskih inženjera, VKV elektromontera, vozača, rukovaoca građevinskim mašinama.

Svi radnici su stručno osposobljeni i sa iskustvom. .

U svom voznom parku imamo veliki broj teretnih vozila, vozila sa nadgradnjom, priključnih vozila i radnih mašina koja su svakodnevno angažovana za potrebe izvođenja radova na terenu.

Vozni park


 • 3 Hidraulične platforme različitih radnih visina,12,20 i 26 metara;
 • Hidraulične dizalice sa različitim podiznim momentima;
 • Mini bagere;
 • Putarska vozila za prevoz radnika, materijala i tereta;
 • Putničkih vozila;
 • Prikolice za prevoz stubova , saobraćajnu signalizaciju za prevoz i polaganje kablova.

Za sva navedena teretna vozila posedujemo odgovarajuće ateste-stručne nalaze ovlašćene institucije o dokazu periodične ispravnosti/ispitivanju.

Ovako bogat vozni park nam omogućava da učestvujemo na brojnim tenderima iz naše oblasti poslovanja samostalno ili u konzorcijumu sa drugim firmama.

Implementirani su i primenjuju se sledeći standardi:


 • ISO 9001 sistem upravljanja kvalitetom;
 • ISO 14001 sistem menadžmenta zaštite  životne sredine;
 • OHSAS 18001 sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • ISO 50001 sistem menadžmenta upravljanja energijom;
 • ISO 27001 sistem menadžmenta bezbednošću informacija.