Najveći deo poslova čine elektromontažni i građevinski radovi na izgradnji distributivnih trafostanica 10(20)/0,4kV, distributivne nadzemne i kablovske mreže 35, 10 i 1kV, izgradnja Javnog osvetljenja, izgradnja individualnih i tipskih kućnih priključaka, izrada elektroinstalacija stambeno-poslovnih objekata, kao i projektovanje i izvođenje svih vrsta gromobranskih instalacija.